اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان ایران
کد کاربر
رمز
 
 
باتوجه به راه اندازی و آموزش اتوماسیون اداری، لازم به ذکر است به دستور مدیرعامل محترم اتحادیه فرهنگیان ایران مکاتبات کاغذی از تاریخ 15/06/1394 حذف خواهد شد هرگونه مکاتبه با این اتحادیه صرفا از طریق اتوماسیون اداری صورت خواهد پذیرفت.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>